SBT-Hera

Rider Athlete

Uit diverse wetenschappelijke studies blijkt telkens weer dat de fysieke staat van de ruiter op de prestatie van het paard én op de gecombineerde prestatie van paard en ruiter een grote invloed kan hebben. Deze invloed kan zich op diverse manieren manifesteren, de voornaamste vormen zijn:

  • een (minimale) ongebalanceerde ruiter die zorgt voor een verstoring in de beweging van het paard
  • een ruiter die tijdens de competitie of training in de anaerobe zone komt

Het is belangrijk om als ruiter inzicht te hebben in de manieren waarop uw lichaam kan inwerken op de prestaties van uw paard. Daarom biedt SBTHERA de lezing “De ruiter als atleet” aan waarin deze aspecten op een begrijpelijke en toepasbare manier worden uitgelegd. Aan de hand van deze kennis, kan u als ruiter gericht aan het werk om de invloed van uw lichaam op de prestatie van uw paard te optimaliseren.

SBTHERA hecht veel belang aan het selecteren van haar partners. Een gedegen wetenschappelijke kennis achten wij hierin cruciaal. Deze zorgvuldige selectie laat ons toe U met een gerust hart door te verwijzen naar onze partners. Om U te ondersteunen in het ontwikkelen van een goede ruiterconditie en een onafhankelijke zit, werkt SBTHERA samen met twee partners:

Rider Core Stability Program

Onze partner “Equi-Training” bekijkt jouw houding met een team van ruiter-gespecialiseerde en wetenschappelijk opgeleide trainers, die elk de nodige ervaring hebben binnen hun vakdomein.

Sportfysiologische ondersteuning Ruiter

Onze partner “ADLON” staat onder leiding van Prof. dr. Bert Op ‘t Eijnde. Zij bieden diverse diensten aan voor (top)sporters op universitair niveau. Met deze samenwerking willen zij graag hun huidige expertise in de begeleiding van (top)sportruiters verder uitbouwen.

Dutch NL English EN French FR German DE