SBT-Hera
“Wanneer u uw paard de sportwetenschappelijke ondersteuning biedt die het verdient, bieden wij u de erkenning die u verdient!”

Erkenningsdossier paard

Investeren in het sportwetenschappelijk trainen van uw paard kost geld, tijd en moeite. SBTHERA biedt u de kennis en ondersteuning aan die u hiervoor nodig heeft, doch daarna is het volledig aan u als trainer van uw paard om dit te vertalen naar de dagelijkse training van uw atleet. In dat opzicht heeft SBTHERA dus geen invloed op het succes of falen van haar formule, aangezien zij geen controle heeft over de uitvoering van de principes. Zondigt u tegen de uitvoering, dan bedot u niet alleen uzelf en uw klanten, maar vooral uw viervoetige atleet die volledig op u rekent voor zijn correcte training.

SBTHERA wil paardentrainers de kans geven om hun werk professioneel te laten (h)erkennen. Op die manier kunnen potentiële kopers nagaan of de paarden geschoold worden op een sportwetenschappelijke manier. Wij vinden het belangrijk dat u als trainer in staat bent om voor uzelf en per paard dat u traint een sportwetenschappelijk dossier uit te bouwen waarmee u kan aantonen dat uw paard volgens de juiste sport-fysiologische principes is opgeleid en getraind wordt. Dit dossier vormt samen met het veterinair onderzoek een aanzienlijke meerwaarde bij een eventuele (ver)koop.

Voor elk paardendossier kan u vervolgens een erkenning aanvragen bij SBTHERA. Afhankelijk van de transparantie en de volledigheid van het dossier, zal u op basis van de weerhouden criteria het label Brons – Zilver – Goud ontvangen. Wij kennen dit label toe voor de trainingen van het afgelopen jaar op het moment dat uw dossier wordt ingediend. Deze erkenning kan zowel door de koper als de verkoper worden aangevraagd, mits toestemming van de trainer voor het verlenen van deze gegevens.

Wij kunnen u begeleiden bij de opbouw van het dossier van uw paard(en) of van u als trainer. Hoe hoger de transparantie binnen deze dossiers, hoe sterker u als verkoper staat en hoe meer zekerheid u heeft als koper. Tijdens de infosessie “Hoe bouw ik een sportwetenschappelijk dossier op voor mijn paard?” leggen wij u uit hoe u praktisch van start gaat. Onder de rubriek “Events” kan u de volgende datum van deze infosessie vinden.

Quality Label
Bronze

Quality Label
Silver

Quality Label
Gold

De gegevens die door u worden aangeleverd, worden getoetst aan de vastgelegde criteria. Afhankelijk van de criteria waaraan uw dossier voldoet, zal uw dossier het label Bronze – Silver – Gold toegewezen krijgen.

 

Prijs per ingediend erkenningsdossier : 300 €

“Kracht komt van binnenuit. Upgrade uw onderneming door uzelf te kwalificeren.”

Erkenningsdossier Ruiter & Trainer

Als trainer/ruiter kan u ook een persoonlijke erkenning aanvragen bij SBTHERA. Deze zal worden uitgereikt op basis van de gevolgde lezingen en het toepassen van de sportwetenschappelijke principes. Op basis van gevolgde lezingen en het percentage van paarden met een SBTHERA -erkenningsdossier, zal SBTHERA u vervolgens opnemen in het Bronze – Silver – Gold lidmaatschap.

  • Bronze

  • # lezingen5/10
  • % erkenningsdossier : 50%

  • Silver

  • # lezingen8/10
  • % erkenningsdossier : 80%

  • Gold

  • # lezingen10/10
  • % erkenningsdossier : 100%

Trainer :

De gegevens die door u worden aangeleverd, worden getoetst aan de vastgelegde criteria. Afhankelijk van aan hoeveel criteria uw persoonlijk dossier voldoet, zal u als trainer het label Bronze – Silver – Gold toegewezen krijgen.

Aanvraag van uw persoonlijk erkenningsdossier : 65 €

Klant / Koper :

De datum van het persoonlijk erkenningsdossier is de datum waarop de trainer zijn persoonlijk label heeft ontvangen. U kan dit erkenningsdossier opvragen bij de trainer. SBTHERA kan geen garantie bieden dat deze members op dit moment nog steeds aan de vastgelegde criteria voldoen. Indien u zekerheid wil of de trainer op dit moment volgens de sportwetenschappelijke principes traint, of dat de door hem/haar getrainde paarden een sportwetenschappelijke ondersteuning krijgen, kan u hiervoor steeds een update van de kwaliteitscontrole aanvragen.

Aanvraag update kwaliteitscontrole : 45 €