/ by /   Equine love, Equine Sport Physiology / 0 comments

Let’s make some room for science…

Onze Belgische paardensport is gebaseerd op diepgewortelde tradities en generaties van ervaring. Daarnaast krijgt het “aanvoelen” in onze sport een tweede dimensie: waar sporters in andere disciplines vooral hun eigen lichaam moeten aanvoelen, moeten wij dit voor zowel onszelf áls voor ons paard. Ons paard is immers ook een atleet, laten we dat vooral niet opzij schuiven. Dit zijn twee fundamenten waar wij in België veel belang aan hechten én waarmee we het verschil hebben weten maken. Hier zijn we dan ook terecht fier op!

Deze 2 principes (de tradities en ervaringen enerzijds en ons vermogen om onze paarden goed aan te voelen anderzijds) combineren met het voortschrijdend wetenschappelijk inzicht over trainingsprincipes, trainingsvormen, inspanningsfysiologie, sport biomechanica, … zal ons een blijvende voorsprong geven op internationaal topniveau.

Want 1 ding moeten we eveneens toegeven… het “buitenland” wint aan kracht op internationaal niveau. Daarom mogen we niet blijven stilstaan, want dat is uiteindelijk achteruitgaan.

Wij gaan graag samen met jullie aan de slag om onze paarden minder blessure gevoelig te maken en hun prestaties verder te verbeteren zodat we hun potentieel maximaal kunnen benutten. Wij werken vanuit respect voor jullie trainingstechnieken, jullie kennis en ervaring. Deze wetenschappelijke benadering doet hieraan geen afbreuk, maar werkt ondersteunend aan jouw huidige trainingstechnieken.

TDEA – Training (more) Durable Equine Athletes, dat is ons motto en doel !

Uit liefde & passie,

Joke & Hera


SHARE THIS


Leave a Reply