Endurance, new stuff to think about…

Lidner et al., wiens onderzoek gepubliceerd is in januari 2020, stelt dat de op voorhand bepaalde, arbitraire recovery hartslag die behaald moet worden op de vetchecks, mogelijks resulteert in oneerlijke competitie.

Uit zijn onderzoek blijkt dat er een positief verband is tussen de hartslag in rust en de recovery hartslag. Paarden met een lagere HRrust bereiken sneller de vooraf bepaalde HRrecovery, hetgeen hen een competitief voordeel geeft. Hoewel dit nog nooit bewezen was, leek dit wel reeds aanvaard binnen de endurance discipline gezien er gericht geselecteerd wordt op paarden met een lagere HRrust.

Aangezien de tijd die doorgebracht wordt in de vetcheck meetelt bij de totale race tijd, is een snel herstel (gemonitord door een snel bereik van de HRrecovey) bepalend voor het wedstrijdresultaat.

Voor het opleggen van een vooraf bepaalde HRrecovery blijkt geen wetenschappelijk bewijs te zijn. Volgens de auteurs werkt dit systeem niet enkel oneerlijke competitie in de hand (ten voordele van paarden met een lage HRrust), maar kan het ook de gezondheid van paarden met een lagere HRrust in gevaar brengen. In plaats van het huidige systeem met de vooraf gedefinieerde HRrecovery, stellen de auteurs voor om de HRrecovery individueel te bepalen op basis van de HRrust die van elk paard gemeten is bij de start.

Stof tot nadenken…

Kan je de HRrust van je paard verlagen en zo een competitief voordeel bekomen?

Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig. Sommige studies tonen aan van wel, anderen van niet. Het verschil zou kunnen liggen in de trainingsvormen die gebruikt worden om een lagere HRrust te bereiken. Daarnaast is er steeds meer wetenschappelijk bewijs dat er een genetische factor meespeelt. De effect van training op hartslagparameters lijkt aldus bijzonder individueel te zijn. Het verlagen van de HRrust lijkt dus niet uitgesloten, maar hoe je dit bereikt zal afhangen van paard tot paard.

Hoe kan ik tijdens de wedstrijd sneller de HRrecovery bereiken?

Het is algemeen gangbaar om de snelheid te verlagen voor het bereiken van de vetcheck. Deze strategie krijgt door onder meer het onderzoek van Lidner et al. ook wetenschappelijke ondersteuning.

Uit liefde & passie,

Joke

DOI 10.3390/ani10010120

SHARE THIS


Leave a Reply