SBT-Hera
Uit respect voor ons paard, als elite athleet.

Building on Science

SBTHERA levert u een kritische evaluatie van wetenschappelijk relevante publicaties en een vertaling hiervan naar de paardensport. Vanuit deze wetenschappelijke onderzoeken bieden wij u :

  • Sportwetenschappelijke trainingsmethoden en trainingsschema’s in functie van uw (sport)doel
  • Sportwetenschappelijke ondersteuning door middel van training met hartslagmeters
  • Sportwetenschappelijke erkenning via het SBTHERA -label

Wil je leren de perfecte wissel te rijden? Wil je leren een 1,40 m parcours te springen? Ben je op zoek naar iemand die inwerkt op jouw rijstijl?

Dan kunnen wij jou niet helpen.

SBTHERA gelooft erin dat elke ruiter zijn eigen rijstijl, tradities, ervaringen dient te ontwikkelen dewelke passen bij zijn/haar persoonlijkheid en die van hun paarden. Wij bieden geen vervanging van uw huidige rijstijl, uw traditioneel gestoelde principes of uw opgebouwde ervaringen, SBTHERA werkt hierop aanvullend. Meer nog, als kenniscentrum staan wij garant voor een wetenschappelijke ondersteuning van uw huidige rijkunst.

Sportfysiologie, wat is dat?

Fysiologie is de biologische wetenschap die zich bezig houdt met de functioneringsmechanismen van levende wezens, vanaf het cellulaire niveau tot op het niveau van het hele organisme. Sportfysiologie bekijkt deze mechanismen in functie van de adaptatie van het lichaam bij het uitoefenen van sportinspanningen. Kennis van de korte en lange termijneffecten van training op het sportlichaam, stellen u in staat om uw paard effectiever te trainen, gericht op het behalen van (top)sportprestaties van hoge kwaliteit zonder de gezondheid van het paardenlichaam schade toe te brengen.

In de humane sport bewijst het reeds jaren zijn efficiëntie en hoeft dus in dat opzicht geen introductie meer te krijgen. Neem gerust een kijkje binnen diverse humane sporttakken om uzelf te overtuigen van het nut en de meerwaarde van de sportfysiologische principes te integreren in uw trainingsmethode.

De sportfysiologische principes van paarden worden reeds jaren onderzocht. Bovendien stijgt het aantal fysiologische en biomechanische onderzoeken op springpaarden de laatste 10-20 jaar spectaculair. Hoewel een aantal sportfysiologische processen bij paarden vergelijkbaar zijn met deze bij mensen, moeten een aantal belangrijke verschillen in acht genomen worden wanneer we de sportfysiologische kennis willen toepassen binnen de paardensport.

SBTHERA is ontstaan uit een persoonlijke revalidatiebehoefte voor mijn paard. Als universitair opgeleid doctor in de Fysiologie, heb ik vanuit deze behoefte mijn ervaring en kennis toegespitst op het wetenschappelijk onderzoek binnen de paarden(sport)fysiologie en de biomechanica van het paard. Al snel ben ik tot de conclusie gekomen dat er binnen deze domeinen al veel onderzoek is verricht waarvan de resultaten direct toepasbaar zijn binnen de paardensport, zowel voor revalidatie als voor (top)sportbegeleiding. Deze kennis sijpelt helaas amper door naar onze sport zelf, hoewel zij daar een grote meerwaarde kan bieden. Vanuit dit oogpunt wil ik graag mijn kennis delen met eenieder die op een wetenschappelijk onderbouwde manier het potentieel van zijn paard maximaal wil benutten en tevens het risico op blessures wil verkleinen.

Hoe het allemaal begon...

De meerwaarde die ik u en vooral uw paard kan bieden, ligt niet zozeer in het feit dat ik zelf ruiter ben maar wel in het feit dat ik een wetenschapper ben die veel onderzoekservaring heeft uitgebouwd door een doctoraat binnen de wetenschappen te behalen. De échte kracht van SBTHERA gaat echter uit van mijn passie voor paarden!

Mijn passie voor paarden vertaalt zich in een actieve deelname binnen de paardenwereld van reeds meer dan 25 jaar. Van kinds af ben ik geboeid door de paarden en heb ik het mijn persoonlijke missie gemaakt om de paarden die in mijn leven kwamen met hart en ziel te verzorgen, op te leren, te begeleiden, te trainen, … . Toen mijn eigen paard na een lange zoektocht in 2018 de diagnose kreeg van Lyme, zakte de moed me initieel in de schoenen. Ik stond op het punt om haar op rust te zetten in een grote weide. Een gesprek met een goede vriend heeft mij toen getriggerd om op zoek te gaan naar een oplossing. Omdat mijn kennisveld binnen de wetenschappelijke literatuur ligt, ben ik naar diverse Universiteiten getrokken om me te verdiepen in de wetenschappelijke onderzoeken die beschikbaar zijn voor de paardensport. Al snel kwam ik tot de conclusie dat er enorm veel kennis aanwezig is in deze literatuur, gebaseerd op wetenschappelijk (fundamenteel) onderzoek, die direct toepasbaar is binnen de paardensport. Toen ik dit besefte, kwam er eerst een gevoel van schaamte… Schaamte omdat ik als wetenschapper al zoveel jaren in de paardensport sta en dit niet wist. Dit gevoel werd stilaan vervangen door een onophoudelijke honger naar meer kennis en inzicht. Tenslotte ontstond hierdoor de drang om dit alles te willen delen met mensen die het kunnen toepassen binnen hun sport. Mensen die met dezelfde passie als ik hun paard als atleet willen beschouwen en hem de beste ondersteuning willen bieden dat mogelijk is.

Gepassioneerd, vanuit het hart,

 

Joke & Hera

Onze waarden

Een aantal waarden liggen mij als persoon nauw aan het hart. Het zijn waarden die ik toepas in mijn dagelijks leven, in omgang met mijn vrienden en familie. Omdat ik deze (sport)wetenschappelijke ondersteuning vanuit mijn hart en passie doe, wil ik ook aan jullie die waarden aanbieden.

Bewust: Wat ik doe, wil ik bewust doen. Vanuit een gefundeerde achtergrond, met kennis van zaken, bewust van mijn eigen troeven en beperkingen.

Authentiek: What you see is what you get. Ik ben mezelf en ga je dus niet naar de mond praten. Ben je recreant of topsporter? Jullie krijgen allebei de pure versie van mezelf te zien 🙂 Ik ben niet hier voor jou, wel voor jouw paard. Het is mijn bedoeling om je paard te leren zijn lichaam optimaal te gebruiken, en jij kan hem daarbij helpen.

Betrouwbaar: Ik sta voor wat ik zeg. Als ik iets (nog) niet weet, of twijfel aan de sterkte van een wetenschappelijk onderzoek, dan zal ik je dit zeggen. Ik zal mezelf ook steeds blijven verdiepen in de kennis die voorhanden is. Daarnaast kom ik als sportfysioloog vaak veel gevoelige informatie van een paard te weten. Al die informatie behandel ik met discretie. Tenzij je zelf uitdrukkelijk akkoord geeft voor bv. het opstellen van een erkenningsdossier van je paard. Zonder een akkoord, blijft hetgeen je tegen me zegt, tussen ons.

Aanwezig: Als klant verdien jij én je paard mijn volledige aandacht. Ben ik bij jullie? Dan zal ik daar met al mijn aandacht zijn 🙂 Bel je mij op? Dan wil ik je mijn volle aandacht kunnen geven. Daarom kan het zijn dat ik niet altijd dadelijk opneem (misschien sta ik wel bij een andere klant), maar… ik zal je altijd terugbellen! En dán heb jíj mijn volle aandacht 😉

Geëngageerd: Als ik iets doe, wil ik dat goed doen. Ik wil kwaliteit leveren en ik wil dat jullie blij zijn met wat ik voor je paard en jezelf doe. Ik wil mijn kennis met jullie delen zodat onze paarden hier beter van worden. Niet alleen de paarden in de (top)sport, maar ook de paarden die nood hebben aan revalidatie of die hun oude dag tegemoet gaan en het verdienen om dit op een vitale, gezonde, sterke manier te doen. Ik doe mijn werk met passie en vanuit het hart. De dag dat ik dit niet meer voel, is de dag dat ik zal stoppen. Promised !

Onze visie

SBTHERA werkt volgens het principe “Training more Durable Equine Athletes”, een visie die het paard als atleet voorop stelt. Het is dan ook onze overtuiging dat elke actor binnen de paardensport (ruiters, verzorgers, fokkers, eigenaars, trainers, … ) een meerwaarde kan putten uit de wetenschappelijke kennis die voorhanden is en dit op elk niveau. SBTHERA wil als kenniscentrum deze meerwaarde op een toegankelijke manier aanbieden aan elkeen die hiertoe interesse heeft, om zo bij te dragen aan de kwaliteit van de paardensector in het algemeen en aan het paard als atleet in het bijzonder! Inzicht en toepassing van deze kennis kan het verschil maken tussen piekprestaties en langdurige prestaties op (top)niveau. Net zoals in de humane sportwetenschappelijke ondersteuning, verschuilt het verschil zich in de details. Op cruciale momenten zijn het deze details die doorslaggevend zijn voor het eindresultaat: winnen of net niet.

Dutch NL English EN French FR German DE